Organisaties

Word funding partner

Vanuit de support unit van SheDecides (shedecides.com) wordt ingezet op het genereren van overheidsfinanciering en politieke support om de verwachte effecten van de Mexico City Policy terug te dringen. Via crowdfunding in Nederland levert ook onze burgermaatschappij een grote bijdrage. De steun vanuit stichtingen en het bedrijfsleven is hierbij onmisbaar.

U kunt doneren via deze website of rechtstreeks naar onze bankrekening: NL53 ABNA 0586 6666 64. Mocht u vragen hebben over de mogelijkheden om funding partner te worden of een bewijs van het ontvangst nodig hebben voor uw administratie, neem dan contact met ons op via shedecides@rutgers.nl.

MVO: Steun vrouwen wereldwijd én de Sustainable Development Goals

Een bijdrage aan SheDecides is niet alleen een donatie aan alle vrouwen wereldwijd, maar ook een bijdrage aan de Sustainable Development Goals 2030 van de Verenigde Naties. Deze doelen omvatten ook gezonde levens en welzijn voor ieder op alle leeftijden (SDG3) en gendergelijkheid en empowerment van alle meisjes en vrouwen (SDG5).

Certificaten in wereldwijde fundraising

De financieringsaccounts van SheDecides worden beheerd door Rutgers, een Nederlandse organisatie gericht op seksuele gezondheid en reproductieve rechten en werkzaam in 18 landen wereldwijd (www.rutgers.international). Rutgers heeft de ANBI status, afgegeven door de Internal Revenue Service, en heeft certificaten van het Central Bureau of Fundraising (CBF) en de International Organization for Standardization (ISO).

Financiële verantwoording

Alle donaties zullen volledig en direct naar de getroffen organisaties worden gestuurd via de bestaande routes. SheDecides zal geen nieuwe organisatiestructuur opzetten. Financiering wordt alleen geautoriseerd wanneer organisaties instemmen om gecertificeerde audit reports aan te leveren ter verantwoording van de bestedingen. Deze rapporten worden gepubliceerd op deze site na afloop van ieder boekjaar. (zie ook: ‘Help mee’)