Het initiatief

SheDecides: een reactie op de Mexico City Policy

Een van de eerste veranderingen die Donald Trump na zijn benoeming tot president doorvoerde was de ‘Mexico City Policy’ (ook wel Global Gag Rule genoemd). Dit beleid zorgt ervoor dat de financieringssteun voor organisaties - een bedrag van 600 miljoen per jaar - opnieuw verdeeld wordt. Hierbij worden organisaties uitgesloten die weigeren om een contract te ondertekenen waar in staat dat ze geen pleitbezorging (advocacy) voor, informatievoorziening over, onderzoek naar, of dienstverlening met betrekking tot abortus mogen uitvoeren.

Het wegvallen van de financiering voor serviceverlening betekent niet dat de vraag hiernaar eveneens komt te vervallen. Integendeel: minder voorlichting en het wegnemen van toegang tot anticonceptie doet het aantal ongewenste zwangerschappen en de vraag naar abortus alleen maar toenemen.

SheDecides: geef een keuze!

SheDecides maakt zich hard voor het recht dat meisjes en vrouwen over de hele wereld moeten hebben om te kiezen óf ze kinderen willen, wanneer ze die willen en met wie. Zeker voor meisjes is het belangrijk dat ze - voordat ze een gezin starten - de kans krijgen om naar school te gaan. Zodat ze voor zichzelf kunnen zorgen en volledig deel kunnen nemen aan de maatschappij. Geef haar een keuze: doneer aan SheDecides!

Hoe het begon

SheDecides is in januari 2017 opgericht door de Nederlandse Minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, Lilianne Ploumen. De particuliere crowdfunding is opgezet door Rutgers, een organisatie die zich inzet voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van mensen in 18 landen wereldwijd: http://www.rutgers.international/. Rutgers beheert alle publieke donaties.