Het doel

“When she decides, the world is better, stonger, safer.”

SheDecides werd op 24 januari 2017 opgericht door oud-minister Lilianne Ploumen en is inmiddels uitgegroeid tot een wereldwijde beweging die bestaat uit tientallen overheden, honderden organisaties en duizenden particulieren. Samen spreken zij zich uit over vrouwenrechten, proberen wetten en regels te veranderen en zorgen ervoor dat er genoeg geld is om de reproductieve gezondheidszorg te verlenen die meisjes en vrouwen nodig hebben. In 2017 bracht SheDecides ruim 390 miljoen euro bijeen, waaronder een half miljoen via shedecides.nl. Een prachtig resultaat, waarmee het financieringstekort voor 2018 grotendeels gedekt is.

SheDecides wil nog meer vrouwen en meisjes helpen. Daarom blijft jouw steun hard nodig!

Toewijzing donaties 2017

Rutgers, de organisatie die het donatieplatform shedecides.nl beheert en de SheDecides beweging in Nederland aanvoert, maakt op 24 januari 2018 de eerste begunstigde van de publieke donaties bekend. Het Reproductive Health Network Kenya wordt twee jaar ondersteund, met een jaarlijkse bijdrage van 25.000 euro. Dankzij de donaties die in 2017 binnenkwamen via shedecides.nl kan de organisatie zo’n 50.000 Keniaanse meisjes en vrouwen helpen. - rhnk.org

“We hebben gekozen voor het Reproductive Health Network, omdat deze organisatie zich richt op abortuszorg én anticonceptie. Met de invoering van de Mexico City Policy verliest de organisatie maar liefst 70 procent van haar jaarlijkse inkomsten. Men heeft onze steun dus hard nodig.”
- Ton Coenen, directeur Rutgers. www.rutgers.international

Halfjaarlijks zal met nieuwsberichten op deze website verslag worden gedaan van de besteding van de gelden. Aan het einde van het boekjaar wordt hier tevens het financieel jaarverslag van het Reproductive Health Network Kenya gepubliceerd.