Help mee

Schenk een kans; geef aan SheDecides

De ambitie van SheDecides is groot, maar zeker niet onmogelijk! Wij geloven dat als we toegang tot seksuele voorlichting, anticonceptie en abortuszorg kunnen realiseren voor vrouwen en meisjes in Nederland, dat dat ook lukt voor andere meisjes en vrouwen wereldwijd. Jouw hulp is daarbij van groot belang!

Iedere donatie levert een bijdrage aan het in stand houden van goede gezondheid en zorg. Schenk de kansen die Nederlandse meisjes en vrouwen hebben ook aan anderen; geef aan SheDecides.

Dit is wat je kunt doen:

  • Doneren via de donatiemodule: dat kan al vanaf 10,- euro
  • Doneren via internetbankieren op rekeningnummer NL53 ABNA 0586 6666 64
  • Een actie organiseren om geld op te halen voor SheDecides: regelmatig ontvangen we donaties vanuit o.a. benefieten, studentenverenigingen en buurtinitiatieven
  • Doneren vanuit een bedrijf of stichting: klik in het menu op ‘Organisaties’

Gegarandeerd: het geld belandt waar het hoort

Logo CBF

Het geld dat je via deze site (of via internetbankieren) aan SheDecides doneert wordt beheerd door Rutgers, een Nederlandse organisatie gericht op seksuele gezondheid en reproductieve rechten en werkzaam in 18 landen wereldwijd (www.rutgers.international). Rutgers is in bezit van het CBF-keurmerk voor goede doelen.

Alle donaties gaan naar organisaties die worden getroffen door de Mexico City Policy. Er wordt momenteel hard gewerkt om de betreffende organisaties in beeld te brengen. Organisaties die uit deze inventarisatie naar voren komen moeten aan een aantal criteria voldoen om in aanmerking te komen voor een donatie uit SheDecides.

De voornaamste criteria zijn dat de organisaties zich inzetten voor toegang tot anticonceptie en abortuszorg. Daarnaast is het belangrijk dat de omvang van de donatie die wordt ontvangen niet groter is dan de wegvallende financiering, en dat de vooruitzichten van het voortbestaan van de organisatie na het ontvangen van de donatie gunstig zijn.

Organisaties worden geacht transparant te zijn en de besteding van de ontvangen donaties te verantwoorden in een jaarverslag (geverifieerd door een onafhankelijke accountant). Deze rapporten worden na ieder boekjaar op deze website gepubliceerd.