Achtergrond

Feiten & cijfers

In ontwikkelingslanden worden ruim 214 miljoen vrouwen niet voorzien in hun behoefte aan anticonceptie. Dit wil zeggen dat deze vrouwen zichzelf willen beschermen tegen een ongewenste zwangerschap, maar geen toegang hebben tot de moderne anticonceptiemiddelen. Hierdoor zijn ze gedwongen om terug te vallen op traditionele methoden, die onvoldoende betrouwbaar zijn. Van de vrouwen in ontwikkelingslanden die een abortus ondergaan heeft 81% geen toegang gehad tot anticonceptie.

In veel van deze landen is abortus nog altijd illegaal. De enige opties die ongewenst zwangere meisjes en vrouwen hier hebben zijn gedwongen moederschap of een onveilige abortus. In totaal vinden er in ontwikkelingslanden ruim 50 miljoen abortussen per jaar plaats, waarvan 22 miljoen onveilige abortussen.

22 miljoen meisjes en vrouwen zijn zó wanhopig dat ze bereid zijn hun eigen gezondheid en leven op het spel te zetten.

Met het stopzetten van de financiering aan organisaties die toegang geven tot voorlichting, anticonceptie en abortus lopen deze cijfers verder op. Naar schatting van het Amerikaanse Guttmacher Institute betekent dit tussen 2017 en 2020:

  • 8 miljoen meer ongewenste zwangerschappen.
  • 3,3 miljoen extra abortussen, die veelal worden uitgevoerd onder onveilige omstandigheden.
  • 15.000 meer gevallen van moedersterfte.

Wat alternatieve financiering kan realiseren

Samen kunnen we meisjes en vrouwen wereldwijd een betere toekomst geven. Door geld in te zamelen voor de organisaties die getroffen worden door de Mexico City Policy kunnen we:

  • Zorgen dat klinieken open blijven;
  • Doorgaan met het geven van voorlichting, het verstrekken van anticonceptie en het uitvoeren van veilige abortussen;
  • Zorgen dat lokale organisaties doorgaan met het pleiten voor wetshervormingen om de gronden en termijn voor abortus uit te breiden.